skip to Main Content

POLITICS: “ฐาคณิษฐ์” รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคนรุ่นใหม่ประชาชาติ แจกอาหาร คนไร้บ้าน

16 ก.พ.65 นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาชาติ ได้นำอาหารมาแจกให้แก่กลุ่มคนไร้บ้านที่บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยมีผู้คนมาต่อแถวรับอาหารกันจำนวนมาก
.
นายฐาคณิษฐ์ กล่าวว่า “ในสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก กลุ่มคนไร้บ้านที่เร่ร่อนตามถนนในกรุงเทพฯ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ ประชาชนล้วนต่างต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง จึงได้นำอาหารมาร่วมกันบริจาค”
.
#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ

“ฐาคณิษฐ์” รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคนรุ่นใหม่ประชาชาติ แจกอาหาร คนไร้บ้าน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ