skip to Main Content

ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
เร่งผลิตสินค้ารับเทศกาลปีใหม่ เอกชนวอนรัฐเร่งรัด Made in Thailand ให้เป็นรูปธรรม
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ระดับ 92.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 91.2 ในเดือนตุลาคม โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2562 เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าเพื่อชดเชยวันทำงานที่น้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคม

ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อและยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น อาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพและ ความงาม เป็นต้น เพื่อ
ใช้ในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศ
จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,205 ราย ทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน ผู้ประกอบการร้อยละ 60.1 ยังคงกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อ
ดอลลาร์) ในมุมมองผู้ส่งออก, ร้อยละ 45.0 กังวลเรื่องราคาน้ำมันและร้อยละ 42.2 กังวลเรื่องการเมืองภายในประเทศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้
ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 69.5 และ 20.7 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายและการลงทุน
ภาครัฐชะลอตัว รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปัญหาความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 101.3 โดยลดลงจากระดับ 102.9 ในเดือนตุลาคม เนื่องจากผู้ประกอบการมีความ
กังวลต่อการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่จะกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตร
ตลอดจนค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคและมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสินค้าส่งออกลดลง
แต่อย่างไรก็ตามหากสหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้จะทำให้การส่งออกของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความเห็นว่าภาครัฐควร หาแนวทางช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เช่น
พิจารณาปรับลดค่าสาธารณูปโภคชั่วคราว ภายหลังจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อชดเชยค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น
และขอให้ภาครัฐส่งเสริมสินค้า Made in Thailand ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ

————————————————
#White news #ดัชนีความเชื่อมั่น #อุตสาหกรรม
#ปรับขึ้น #เทศกาล #SMEs #ส.อ.ท.

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมปรับขึ้นครั้งแรกใน 6 เดือน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ