skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

UPDATE : ดูไบจะเริ่มทดลองใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสัปดาห์หน้าในบางพื้นที่

เจ้าหน้าที่การทางและขนส่งดูไบ (RTA) เปิดเผยว่า โครงการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ากำลังจะเริ่มใช้ในนครดูไบสัปดาห์หน้า โดยชัยค์ฮัมดาน บิน มุฮัมมัด บิน รอชิด อาล มัคตูม มกุฎราชกุมารดูไบ และประธานสภาบริหารดูไบได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการนี้ ระหว่างการเดินทางเยี่ยมสถานีขนส่ง ผู้โดยสารแห่งใหม่ที่ชื่อ “อัลฆุบัยบะ”

RTA กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีผู้ให้บริการ 5 บริษัทเข้าร่วมในโครงการนี้ แบ่งเป็น 3 บริษัทนานาชาติ คือ Careem, Lime และ Tier และอีก 2 บริษัทท้องถิ่นคือ Arnab และ Skurrt ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดูไบ

โดยจะเริ่มทดลองโครงการนี้ใน 5 พื้นที่ คือ ถนนหลวงมุฮัมมัด บิน รอชิด, เมืองอินเตอร์เน็ตดูไบ, ถนน 2 ธันวาคม, หอคอยทะเลสาบอัรริกกาและญุมัยเราะฮ์ ที่ถูกคัดเลือกผ่านเกณฑ์จากความหนาแน่นของประชากร การพัฒนาภาคเอกชน ความพร้อมของบริการขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ และบันทึกความปลอดภัยการจราจรในระดับสูง

นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามลดภาวะโลกร้อน ที่ประสบอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน ด้วยการหันมาใช้พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้สกู๊ตเตอร์ที่มีขนาดกำลังดี มีความคล่องตัวสูง สามารถไปยังที่หมายได้อย่างสะดวก มีความเร็วที่ไม่มากเกินไป ทำให้ผู้ใช้ปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ ว่าเป็นแบบใดและมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ดูไบจะเริ่มทดลองใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสัปดาห์หน้าในบางพื้นที่

Back To Top
Search