ดูไบอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางสังคมมูลค่า 11.98 ล้าน สำหรับผู้พิการ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : ดูไบอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางสังคมมูลค่า 11.98 ล้าน สำหรับผู้พิการ

รัฐบาลนครรัฐดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ทางสังคมใหม่ มูลค่า 11.98 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้ทุพพลภาพชาวเอมิเรตส์ ที่อาศัยอยู่ในอาณาจักร สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ จะต้องมีอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ และต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติโดย เชคมูฮัมหมัด บิน รอชิด อัล-มักตูม (Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum) ผู้ปกครองนครดูไบ คือค่าธรรมเนียมสำหรับโรงเรียนอนุบาล, โรงเรียน, หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และศูนย์ฝึกอบรมและฟื้นฟูภายในสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายสำหรับครู, ผู้ดูแล, ผู้ช่วยส่วนตัว และล่ามภาษามือ

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยี, การปรับปรุงยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ทำงานเพื่อรองรับคนพิการด้วย โดยรัฐบาลดูไบจะยังคงขยายความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์ต่อไป เพื่อแน่ใจว่าคนจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือดังกล่าว

https://www.arabnews.com/node/2121471/middle-east

ดูไบอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางสังคมมูลค่า 11.98 ล้าน สำหรับผู้พิการ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ