White Channel

ด.ช.ซาอัด อายุ 12 ปี ชาวทาจิกีสถาน สามารถท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่ม และฮาดีษ เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีและมุสลิม

WORLD : #เยาวชนคนเก่ง…ด.ช.ซาอัด อายุ 12 ปี ชาวทาจิกีสถาน สามารถท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่ม และฮาดีษ เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีและมุสลิม ตามการรายงานของ twasul.info (เมื่อปี 2565)
.
ซาอัด เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเยาวชนมุสลิม แม้ไม่ใช่ชาวอาหรับแต่เขาก็มีความรักศาสนาอิสลาม รักอัลกุรอาน และท่านศาสดา เขามีความพยายามมากในการอุทิศเวลาเพื่อท่องจําอัลกุรอานและฮะดีษ
.
ทาจิกิสถานเป็นประเทศมุสลิม ในเอเชียกลาง ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ