White Channel

ตร.อินเดียคุมตัวแกนนำกุล่มฮินดูประกาศเยือน Darul Uloom Deoband เพื่อขอฟัตวา

WORLD : ตร.อินเดียคุมตัวแกนนำกุล่มฮินดูประกาศเยือน Darul Uloom Deoband เพื่อขอฟัตวา ปมวัยรุ่นมุสลิมใส่ด้ายแดงที่ข้อมือจีบสาวฮินดู
.
เมื่อ 11 มิถุนายน 66 สมาชิกขององค์กรฮินดูในเขต มุซัฟฟาร์นากา ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย ถูกกักบริเวณในบ้าน หลังจากที่พวกเขาประกาศว่า จะไปเยี่ยม Darul Uloom Deoband มหาวิทยาลัยอิสลามที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อขอคำชี้ขาด’ฟัตวา’ กรณีที่เยาวชนมุสลิมที่ถูกกล่าวหาว่าผูก ‘กะละวะ’ (ด้ายแดง) ที่ข้อมือเพื่อ ‘จีบสาวฮินดู’ และเรื่องการส่งเสริมการรักญิฮาด
.
ลลิต โมฮัน ชาร์มา ผู้ก่อตั้งกรานติเสนา กล่าวว่า คณะผู้แทนที่จะไปขอคำฟัตวาถูกตำรวจควบคุมตัว กลุ่มกรานติเสนากล่าวว่า “ขอประณามการกระทำในลักษณะนี้อย่างยิ่ง และเตือนว่าเราจะไม่นิ่งเฉยในเรื่องนี้ และในไม่ช้าจะมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและ Darul Uloom Deoband ในเรื่องนี้”
.
ตามรายงานของสื่อ Maulana Mufti Abul Qasim Naumani อธิการบดีของ Darul Uloom Deoband ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมาถึงของคณะผู้แทนใด ๆ หากใครอยากถามเรื่องศาสนาจะได้รับคำตอบในแง่ของอัลกุรอานและหะดีษ ซึ่งประตูของสถาบันเปิดกว้างสำหรับทุกคน ใครๆ ก็มาที่นี่ได้
.
ที่มา : Millat Times, sahilonline

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ