skip to Main Content

สำนักข่าวไวท์ สำรวจตลาดการซื้อขาย กุรบ่าน ในช่วงก่อนอีดอัฏฮา ใน จ.ภูเก็ต พบว่าปีนี้ยอดสั่งจองกรุบ่านเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

ตลาดกุรบ่านช่วงก่อนอีดที่ภูเก็ต

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ