ตอนนี้มีเงินสองหมื่นห้าพันบาทจะต้องจ่ายซะกาตหรือไม่แล้วพิกัดเงินนั้นเท่าไรถึงต้องจ่าย

Loading