White Channel

ตอลิบาน โต้นักวิชาการปากีฯ-มะกัน ออกหนังสือว่า EIA ไม่เป็นอิสระอยู่ภายใต้อำนาจประเทศอื่น

WORLD : ตอลิบาน โต้นักวิชาการปากีฯ-มะกัน ออกหนังสือว่า EIA ไม่เป็นอิสระอยู่ภายใต้อำนาจประเทศอื่น
.
ซาบิฮุลลอฮฺ มูจาฮิด โฆษกของเอมิเรตอิสลาม ตอบโต้ต่อหนังสือล่าสุดของฮัสซัน อับบาส นักวิชาการชาวปากีสถาน-อเมริกัน ซึ่งอับบาสอ้างว่าเอมิเรตอิสลามไม่เป็นอิสระและอยู่ภายใต้อิทธิพลของหน่วยข่าวกรองและการทหารของประเทศอื่น
.
มูจาฮิดเรียกคำพูดนี้ว่าไม่มีมูลความจริงและเกินจริง
.
“เจ้าหน้าที่ข่าวกรองคนนี้ไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ว่าเอมิเรตอิสลามมีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจในการได้รับชัยชนะ รักษาและหล่อเลี้ยงเอกราชของตน…”
.
2 พ.ค.66
ที่มา

TOLOnews

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ