skip to Main Content

WORLD : ตอลิบาน #ไม่ได้ห้ามเรื่องการศึกษาสำหรับสตรี มีในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1998 (พ.ศ.2541) วันนี้สถานการณ์อัฟกานิสถานเป็นปกติจึงเปิดเรียนอีกครั้ง
.
ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ อ.ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มศว. เขียนบทความบนเฟสบุ๊คส่วนตัว Manoch Aree ประเด็นเรื่องการศึกษาของสตรีอัฟกานิสถาน มีในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1998 (พ.ศ.2541)ใจความว่า
.
วันนั้นข้อมูลของผมอาจแตกต่างไปจากข่าวกระแสหลัก ซึ่งผมยืนยันว่าเป็นการวิเคราะห์แบบวิชาการและอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประกอบกับบริบทการเมืองระหว่างประเทศ ว่า ตอลิบาน #ไม่ได้ห้ามเรื่องการศึกษาสำหรับสตรี อีกทั้งยังแอบส่งลูกหลานตัวเองไปเรียนด้วยซ้ำ แต่เป็นช่วงภาวะของสงครามกลางเมืองที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง จึงห้ามผู้หญิงออกจากบ้านไปเรียน
.
ส่วนเหตุผลอื่นๆ คือ การพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม การจัดเตรียมสถานที่แยกชายหญิง ครู ฯลฯ การศึกษาของผู้หญิงถูกระบุในร่างรัฐธรรมนูญ 1998 ของตอลิบาน ( ไม่ได้ใช้เพราะถูกโค่นอำนาจก่อน หนังสือพิมพ์ New York Times ก็เคยรายงานเรื่องนี้)
.
มาวันนี้หลังจากทุกอย่างค่อย ๆ เข้าที่เข้าทาง (คนอัฟกันบอกตอนนี้เริ่มกลับเป็นปกติแล้ว) จึงเปิดการเรียนการสอนใหม่ภายใต้กฎระเบียบใหม่และสภาพแวดล้อมที่ตอลิบานคงพอใจแล้วจึงเกิดภาพอย่างที่เห็น
.
คนไทยหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องสิทธิสตรีกับการศึกษาจะได้สบายใจได้ระดับหนึ่ง แต่เรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนของสงครามข่าวสารที่ควรระมัดระวังครับ ผมอยากเขียนบทความเรื่องเกี่ยวกับสตรีกับการศึกษาในอัฟกานิสถานแต่ยังหาเวลาไม่ได้ ไว้มีเวลาจะมานำเสนออีกทีแบบเต็ม ๆ ครับ
.
ทั้งนี้ในปี 1998 มุลเลาะห์ มูฮัมหมัด โอมาร์ ผู้นำกลุ่มตอลิบานได้รวบรวมนักวิชาการอิสลามราว 500 คนจากทั่วประเทศเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศ ใช้เวลา 3 วัน
.
อำนาจทั้งหมดในประเทศขึ้นตรงต่อ “อามีร” หรือผู้นำของผู้ศรัทธา ซึ่งตอนนั้น คือ มุลเลาะห์ โอมาร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มตอลิบาน
.
รัฐธรรมนูญไม่ได้อธิบายว่าผู้นำดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกอย่างไร หรือจะรับใช้ได้นานแค่ไหน แต่ระบุว่าผู้นำสูงสุดต้องเป็นผู้ชายและมุสลิมสุหนี่
.
สภาอิสลามซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้นำสูงสุด จะทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติและดำเนินการตามกฎหมายและนโยบาย รัฐบาลที่นำโดยหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีกึ่งนายกรัฐมนตรี จะรายงานต่อสภาอิสลาม
.
ภายใต้รัฐธรรมนูญ อิสลามสุหนี่จะต้องเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ แม้ว่าประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของประชากรจะเป็นมุสลิมชีอะ
.
เอกสารดังกล่าวระบุว่าไม่มีกฎหมายใดที่ขัดต่อกฎหมายชารีอะห์ของอิสลามได้
.
รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในการแสดงออก #การศึกษาของสตรี และสิทธิของการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม แต่ทั้งหมดอยู่ในขอบเขต กฎหมายชารีอะห์ คัมภีร์กุรอาน
.
อ้างอิง :
ฟรุด เบซาน
Frud Bezhan เป็นบรรณาธิการรักษาการของอัฟกานิสถาน อิหร่าน และปากีสถานในห้องข่าวกลางที่ RFE/RL
.
ขอบคุณ
Manoch Aree
.
#ขุนคมคำ

ตอลิบาน #ไม่ได้ห้ามเรื่องการศึกษาสำหรับสตรี มีในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1998 (พ.ศ.2541) วันนี้สถานการณ์อัฟกานิสถานเป็นปกติจึงเปิดเรียนอีกครั้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ