skip to Main Content


กรณีที่สังคมช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนงดการใช้ถุงพลาสติกในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ได้พากันเข้าร่วม
โครงการกันอย่างพร้อมหน้า ทำให้ออเดอร์และยอดขายตะกร้าหวายบ้านบุทม มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยที่ บ้านบุทม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองที อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจักสานหวายเกือบทุกครัวเรือน โดยทำนาเป็นอาชีพหลักและทำจักสานเป็นอาชีพเสริม ที่
สามารถทำได้ตลอดฤดูกาล ซึ่งสานมาแล้วกว่า 60 ปี หมู่บ้านหัตถกรรมบุทม หมู่บ้านหัตถกรรมหวาย แหล่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย งานทำ
มือฝีมือประณีต ทนทานกันราคาย่อมเยา ในช่วงนอกฤดูทำนาชาวบ้านจะมีอาชีพพิเศษคือการสานตะกร้าและภาชนะต่าง ๆ ที่ทำจากหวายเส้นเล็ก
เรียกว่า “หวายหางหนู” โดยจะไม่ลงแล็คเกอร์ หากใช้ไปแล้วมีเชื้อราให้รักษาโดยใช้ผลมะเฟืองสุกรสเปรี้ยว มะนาว หรือ…มะกรูดมาถูจากนั้นล้าง
น้ำให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งภาชนะก็จะมันเงาเหมือนเดิม นายสุเทพ ศรีลานุช อายุ 64 ปี ข้าราชการครูบำนาญ/ที่ปรึกษากลุ่มหัตถกรรมหวายบ้านบุทม
กล่าวว่า ตอนนี้ออเดอร์สั่งซื้อตะกร้าหวายเข้ามาเยอะมาก โดยเฉพาะตะกร้าหวายที่ใช้หิ้วไปจ่ายตลาด ไปวัด หรือใส่สิ่งของต่างๆ ติดต่อสั่งซื้อมาเป็น
ประจำ

กลุ่มหัตถกรรมหวายบ้านบุทม เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปี 2473 นายลีง เลิศล้ำและญาติพี่น้องอีก 2 คน ประกอบด้วยนายเหลี่ยม ภาสวัสดี
และนายพัน กล้ายิ่ง ได้เรียนรู้การจักสานหวายมาจากเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ เมื่อได้รับอิสรภาพจึงได้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวายเลี้ยงครอบ
ครัวตลอดมา ซึ่งสานมาแล้วกว่า 60 ปี ตนจึงมาสืบสานต่อโดยการรวมกลุ่มชุมชนของชาวบ้าน


ผลิตภัณฑ์จากหวายทุกวันมีเยอะมาก อันดับแรกคือ ตะกร้าหมากโบราณ พัฒนาจากตะกร้าหมาโบราณมาเป็นตะกร้ากลม 2 ชั้น แล้วพัฒนามาเป็น
ตะกร้า ทรงสี่เหลี่ยม ทรงรี ทรงมน ทรง 5 เหลี่ยม มีกระจาดผลไม้ กล่องกระดาษทิชชู ที่รองแก้ว ส่วนตะกร้าหวายที่กำลังได้รับความนิยม ราคาถูกสุด
ราคา 390 บาท แพงสุดราคาถึง 5,000 บาท หากสนใจสั่งซื้อ สามารถเข้าชมและติดต่อได้ที่เพจ “วังหวาย”หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-5548800


————————————————
#White news #ถุงพลาสติก #ภูมิปัญญา
#ออเดอร์ #ตะกร้าหวาย #งดถุง #กลุ่มหัตถกรรม

ตะกร้าหวายขายดีหลังร้านงดใช้ถุงพลาสติก

Back To Top
×Close search
Search