skip to Main Content

WORLD. : ตะวันตกต้องยอมรับอิสลามเอมิเรตและจำเป็นต้องยอมรับว่าแพ้สงครามใน อัฟกานิสถาน #Afghanistan และเริ่มทำงานร่วมกับกลุ่มตอลิบาน เพื่อป้องกันความอดอยากจำนวนมากในประเทศ พล.อ. ลอร์ดเดวิด ริชาร์ด อดีตเสนาธิการกองทัพอังกฤษ กล่าวกับ BBC
8 กุมภาพันธ์ 65
.
ที่มา : TOLONEWS , BakhtarNewsAgency
.
#ขุนคมคำ

ตะวันตกต้องยอมรับอิสลามเอมิเรตและจำเป็นต้องยอมรับว่าแพ้สงครามใน อัฟกานิสถาน #Afghanistan

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ