skip to Main Content

SOCIAL: ตัด-ต่อคลิป “เชคริฎอ”ปลุกระดมสร้างมัสยิด เอาไว้ฝึกอาวุธออกรบ ความจริงแล้วพูดถึงเรื่องบทบาท และความสำคัญของมัสยิดในอดีต

จากกรณีกระแสการสร้างความเกลียดชังอิสลาม ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจผิด ให้กับคนในประเทศไทย ล่าสุดกลุ่มดังกล่าวได้ตัดต่อคลิปวิดิโอ เชคริฎอ อะหมัดสมะดี นักวิชาการศาสนา บอร์ดชาริอะห์ไวท์แชนแนล เพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจผิดว่า การสร้างมัสยิดของมุสลิมนั้นเพราะเป็นคำสั่งใช้จากศาสดา ต้องสร้างมัสยิดจะได้เข้าสวรรค์ มิหนำซ้ำยังตัดต่อคลิป เพื่อให้เข้าใจว่า มัสยิดเป็นที่อันตราย เพราะมีการฝึกอาวุธของทหารเพื่อออกรบ

สอดคล้องกับสโลแกนวัตถุประสงค์กลุ่ม คือไม่เอามัสยิด ไม่ต้องการมัสยิด มุสลิมจะยึดประเทศไทย

ซึ่งความจริงแล้วคลิปวิดิโอดังกล่าว ของเชคริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นการบรรยายศาสนาที่มัสยิดตึกดิน ดำเนินกลางเหนือ แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เรื่องความสำคัญของมัสยิด โดยฉายภาพให้เห็นว่าในสมัยอดีตท่านนบีส่งเสริมให้สร้างมัสยิด ใครสร้างมัสยิดอัลลอฮฺจะสร้างบ้านให้ในสวรรค์ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสร้างมัสยิด โดยไม่เข้าใจความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสร้าง

เมื่อมาย้อนดูว่า ในสมัยท่านศาสดาใช้ประโยชน์จากมัสยิด ในหลากหลายกิจกรรม เช่น ใช้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทำการละหมาด เป็นต้น แต่สังคมปัจจุบันนี้แข่งขันกันสร้างมัสยิดเพื่อการโอ้อวดหรือไม่? สร้างใหญ่โตหลายร้อยล้านบาท แต่เมื่อถึงเวลาละหมาดกลับมีคน 10 กว่าคน บางมัสยิดก็ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไปละหมาด

ฉะนั้นการสร้างมัสยิดสมัยท่านศาสดาในบริบทตอนนั้น จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงในสังคม เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวมของสังคม ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส

อย่างไรก็ตามการที่จะสรุปความจากการฟังบางส่วนจากคลิปที่ตัดต่อหรือตัดตอนมานั้น โดยมิได้เข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมดของศาสนา ตลอดจนการรับข่าวสารด้วยความอคติ อาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม นำมาซึ่งสิ่งที่จะบั่นทอนความรักใคร่ ปรองดอง ความสงบสันติของคนในชาติก็เป็นได้

#ขุนคมคำ

ตัด-ต่อคลิป “เชคริฎอ”ปลุกระดมสร้างมัสยิด เอาไว้ฝึกอาวุธออกรบ ความจริงคืออะไร?

Back To Top
×Close search
Search