skip to Main Content

SOUTH : ตำรวจอส.ยะลาบุกจับกลุ่มนักแข่งนกกรงหัวจุกลักลอบจัดไม่กลัวโควิด-19

.

เมื่อ 27 .. 64 ...รัชพล เจะซู รอง ผกก.สส..จว.ยะลา พร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง .เมืองยะลา นำกำลังตำรวจและ อส.เมืองยะลา ไปยังสนามแข่งนก หมู่ที่ 2 บ้านจืองา .เปาะเส้ง .เมืองยะลา หลังจากมีการร้องเรียนว่า มีชาวบ้านกลุ่มจำนวนหนึ่งแอบลักลอบจัดการแข่งขันนก ไม่รับผิดชอบต่อสังคม เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้เข้าจับกุมกลุ่มนักแข่งนก พร้อมกับนกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก 15 ตัว และกรงขังนก 15 กรง

.

เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาว่า ร่วมกันจัดกิจกรรม (แข่งขันนก) ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 5 คน สถานที่เสี่ยง (สนามแข่งขันนก) ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่174/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 (ฉบับที่28)

ข้อ1,ข้อ2,(2.1(2)” สถานที่จับกุม พร้อมนำตัวผู้ถูกจับ ส่ง พงส.สภ.เมืองยะลา .ยะลา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

.

ขอบคุณ

ผู้จัดการออนไลน์

ตำรวจ-อส.ยะลาบุกจับกลุ่มนักแข่งนกกรงหัวจุกลักลอบจัดไม่กลัวโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ