skip to Main Content

SOCIAL : “ที่จริงทั้งฝ่ายผู้ร้อง และผู้ถูกร้องต่างก็ตระหนักในความลำบากใจ ของแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว การแก้ไขปัญหาโดยการฟ้องร้อง หรือเอากฎหมายเป็นตัวตั้งจึงไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะต้องมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ซึ่งทำให้มีแต่จะเพิ่มความบาดหมางใจกันยิ่งขึ้น การประนีประนอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เอื้ออาทร เกื้อกูลกันไปตามประสาคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยกัน หาทางออกร่วมกัน จนได้ข้อยุติที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายในวันนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาช่วยกันแก้ปัญหาในวันนี้ “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ กล่าว
.
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) #ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี #กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิทธิฯ #ลงพื้นที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมหารือแนวทาแก้ไขปัญหา “กรณีชาวบ้าน หมู่ 6 บ้านนาคา ต.กมลา ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการกระจายเสียงของมัสยิดในพื้นที่ ในช่วงที่มีการประกอบพิธีทางศาสนา” ระหว่าง “ผู้ร้อง” และ “ผู้ถูกร้อง” และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นายพิภพ สุดขาว ปลัดอำเภอกะทู้, นายจรูญ กอบโกย, นายสันทัด คุ้มมิตร รองนายกอบต.กมลา, นายสะอาด ล่าตะหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, #ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในตำบลกมลา เข้าร่วมประชุม
.
ในการประชุมหารือ นายพิภพ สุดขาว ปลัดอำเภอกะทู้ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การร้องเรียนเกิดขึ้นประมาณสองปีก่อนหน้านี้ ทางอำเภอกะทู้ #ผู้นำศาสนา และ #ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และพยายามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ เป็นที่พึงพอใจของผู้ร้อง จนนำไปสู่การร้องเรียนไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ในวันนี้ ซึ่งเห็นว่าน่าจะได้ข้อยุติในวันนี้ เนื่องจากทั้งผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง รวมถึงผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องต่างก็มาร่วมประชุมในครั้งนี้
.
ภายหลังการประชุมหารือกัน และได้รับฟังปัญหาและความต้องการของฝ่ายผู้ร้อง และรับฟังข้อจำกัดและความจำเป็นของฝ่ายผู้ถูกร้อง รวมถึงความคิดเห็นต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องซึ่งใช้เวลาร่วมสองชั่วโมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานในที่ประชุม ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาว่า “ในการทำพิธีทางศาสนาขอให้ทางมัสยิดจะปรับระดับเสียงให้เบาลง และหันลำโพงกระจายเสียงไปในทิศทางอื่น” ซึ่งข้อเสนอนี้ก็เป็นที่พอใจของฝ่ายผู้ร้อง และผู้ถูกร้องก็สามารถปฏิบัติได้ จึงถือเป็นข้อยุติในการแก้ปัญหาครั้งนี้
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
ภูเก็ตไทม์
.
#ขุนคมคำ

ต้นแบบแก้ปัญหา ร้องเรียนลำโพงมัสยิดดังรบกวนชาวบ้าน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ