ต้องเดินทางไกลในช่วงถือศีลอดเราเลือกได้ไหมที่จะถือหรือไม่ถือก็ได้

จำนวนการดู 100 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง