ถ้าอาหารที่ละศีลอดเป็นอาหารที่คนต่างศาสนิกนำมาให้การถือศีลอดนั้นจะบกพร่องไหม

จำนวนการดู 45 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง