ถ้าเราไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วละหมาดที่เปรียบเหมือนตะหัตญุดนั้นจะเนียตว่าอย่างไร ศาฮัร

Loading