ทวีสอดส่องเยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนจำชั่วคราวทุ่งเขนพัฒนาเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม – White Channel

White Channel

ทวีสอดส่องเยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนจำชั่วคราวทุ่งเขนพัฒนาเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

SOUTH : ทวี สอดส่อง เยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน พัฒนาเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

.

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติและคณะ เยี่ยมเรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน  ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานในการพัฒนาให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยมี นายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

.

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ได้ลงไปตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบริการ เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพื้นที่เรือนจำให้ดำเนินการในลักษณะ‘เรือนจำแหล่งท่องเที่ยว’ รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน “ทุ่งเขนฟาร์ม” ซึ่งเป็นฐานการฝึกวิชาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ ซึ่งปัจจุบัน เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

.

เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมกันบำบัดฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ ตั้งแต่การให้การศึกษา การอบรมพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพ ไปจนถึงการแนะแนวการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความรู้ติดตัว เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ 

#พรรคประชาชาติ #พรรคของเรา

#PartiUmmah #PartiKita

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ