skip to Main Content

POLITICS : ‘ทวี’ ค้าน ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ลั่น ทำประเทศน่าอับอาย ห่วงอนาคตปชช.
.
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และส.ส.พรรค รวมถึงสมาชิกพรรคประชาชาติกว่า 400 คน จากจังหวัดชายแดนใต้
เดินทางมาร่วมอบรมหลักสูตรการเมืองประชาชาติ รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ผู้อำนวยการสถาบันการเมืองประชาชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ในฐานะประธานในพิธีเปิดการอบรมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประชาชาติ พรรคของเรา”
.
จากนั้น พ.ต.อ.ทวี ได้บรรยายเรื่อง “เราจะก้าวเดินไปพร้อมกัน เพื่อชัยชนะของประชาชน” ว่า เราอาจจะได้ยินชื่อสถาบันมาเยอะ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันต่างๆ นานา สถาบันทางการเมืองก็มีอยู่หลายสถาบัน แต่สถาบันทางการเมืองที่เป็นของประชาชนจะมีแห่งเดียว คือ พรรคการเมือง
.
วันนี้พรรคการเมืองหลายพรรคอาจไม่เข้าใจคุณค่าประชาชน หรือบางพรรคอาจจะเข้าใจ แต่ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชาชน เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนจะสามารถเดินเข้าหาได้ และนักการเมืองต้องเดินเข้าหาประชาชนตลอด 24 ชม.
.
การเป็นสถาบันการเมืองพรรคประชาชาติ อย่างน้อยจะต้องเป็นทั้งสะพานและกำแพงให้กับประชาชน พรรคประชาชาติเป็นสะพานเชื่อมประชาชนเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นทุนชีวิต เป็นสะพานนำประชาชนเข้าไปมีพื้นที่ทางการเมือง พื้นที่ทางการศึกษา เข้าถึงรัฐสวัสดิการ
.
ใช้อำนาจในการบริหารการปกครองสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน โดยใช้ช่องทางของพรรคการเมืองเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติ ได้เข้าเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ นโยบายมีอุดมการณ์ เป็นสะพานของพรรคเพื่อแก้ปัญหาและให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
.
พรรคประชาชาติมีอุดมการณ์และนโยบายหลายข้อ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีความเชื่ออุดมการณ์ ศาสนา ถิ่นกำเนิด เพศ หรือมาจากที่ใด ทุกคนจะต้องสิทธิเสรีภาพ ต้องมีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรม รวมทั้งทุกคนต้องได้รับการพัฒนา นี่คือความเป็นพรรคประชาชาติ
.
พรรคประชาชาติเป็นกำแพงให้กับประชาชน ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด หรือไม่ให้ใครใช้อำนาจไม่เป็นธรรมรังแกประชาชน พรรคต้องเป็นกำแพงในใจของประชาชน คือ เราจะต้องเป็นคนของประชาชน ต้องมีความยุติธรรมกับประชาชน และต้องมีความจริงใจ
.
ความขัดแย้งของบ้านเมืองเราเดินมาไกลมาก ถ้าพูดถึงภาคใต้ไปถามเด็กในสามจังหวัดกับไปถามเด็กในกทม.เหมือนคนละโลกเดียวกัน เด็กเยาวชนในสามจังหวัดนี้ สิ่งที่เขาต้องการคือความสงบและความปลอดภัย ต้องการมีชีวิตเหมือนอย่างคนอื่น ไม่ต้องการอะไรพิเศษ แต่เราต้องการความเสมอหน้า สันติสุขกับสันติภาพจะตรงกันข้ามกับยาเสพติด ที่ใดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่นั่นจะไม่มีสันติสุข ที่ใดมีสันติสุขจะต้องไม่มียาเสพติดเข้ามา
.
วันนี้ประเทศไทยค่อนข้างน่าอับอาย มีการประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด แม้จะด้วยทางการแพทย์ แต่พอให้กัญชาไม่ต้องมีโทษ เราไม่สามารถไปยืนในเวทีโลกได้ หากในสมัยหน้าพรรคที่เสนอนโยบายกัญชาได้เป็นนายกรัฐมนตรี การเอายาเสพติดเข้ามายิ่งอายใหญ่ เหมือนเราทำร้ายลูกหลาน ทำลายครอบครัว การที่พรรคไม่เห็นด้วยที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกัญชาไม่เป็นยาเสพติด แม้แต่ใช้เพื่อการสันทนาการนั้น คือ ตัวอย่างที่พรรคต้องเป็นกำแพงคุ้มครองสุขภาพและอนาคตของประชาชน
.
“พรรคประชาชาติ จึงไม่เห็นด้วยกับการให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด เพราะเราต้องการเป็นกำแพงปกป้องพี่น้องประชาชน อย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่ให้ประชาชนได้รับภัยคุกคามชนิดนี้ ไม่ใช่คุกคามธรรมดา มันเป็นการคุกคามความเป็นมนุษย์ เราต้องป้องกัน ปกป้องพี่น้องลูกหลาน คนในครอบครัวของพวกเรา ไม่ให้ติดยาเสพติด” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
.
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า เราไม่ได้พูดเพื่อทำร้ายใคร แต่พูดให้เห็นว่านี่คือจุดยืนของพรรคประชาชาติ ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานให้กับพี่น้องทุกคน เพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคและความสมดุลย์ ทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาประชาชน เราต้องพยายามคัดค้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
.
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาของประเทศชาติ ทุกคนมีความคิดที่จะแก้ แต่ทำไมพอยิ่งแก้ประเทศไทยยิ่งเหลื่อมล้ำ ทำไมยิ่งแก้เศรษฐกิจถึงได้แย่ ปัญหาสำคัญที่สุดคือการไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ที่เรียกว่าเผด็จการ สิ่งที่มนุษย์ต้องระวังมากที่สุดคือความคิด ซึ่งความคิดที่เป็นปัญหามากที่สุดที่จะส่งผลกระทบกับประชาชน คือ ความคิดของผู้นำ
หากความคิดของผู้นำมีปัญหา ก็จะเกิดปัญหาซ้อนปัญหา ดังนั้น จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคการเมือง และพวกเราก็มาช่วยกันออกแบบว่า ภาพในอนาคตของเรา ของลูกหลานเรา และของคนไทยทั้งประเทศจะเป็นอย่างไร โดยผ่านทางช่องทางการเมือง
.
ต้องยอมรับว่าพี่น้องในสามจังหวัด มีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง ถ้าไม่ตื่นตัวสูงพรรคประชาชาติคงไม่ได้ ส.ส. มากที่สุดในสามจังหวัด เพราะสิ่งที่พรรคได้นำเสนอและจัดการแก้ปัญหานั้น เป็นปัญหาของประชาชนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญปี 60 รวมถึงโยบายต่างๆ จนทำให้เราได้มา 6 เขตจาก 11 เขต
.
เหลืออีก 8 เดือนรัฐบาลนี้จะครบ 4 ปี พรรคประชาชาติเกิดขึ้นในการเป็นพรรคของภาคใต้ เราเป็นพรรคที่รู้ดีเรื่องภาคใต้ และปัญหาของคนไทยทั้งประเทศ พรรคจะใหญ่ได้จะต้องใหญ่ในเชิงนโยบายและเชิงอุดมการณ์ว่าจะเอาพวกเราไปสู่การอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร
.
ที่มา มติชน
.

ทวี’ ค้าน ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ลั่น ทำประเทศน่าอับอาย ห่วงอนาคตปชช.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ