skip to Main Content
SOCIAL : ‘ทวี’ นำทีมพรรคประชาชาติ มอบของ-ช่วยผู้ป่วยติดเตียง-รับฟังปัญหา ชุมชนรอบมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (หนองบอน) เขตประเวศ กรุงเทพฯ
.
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมนางวรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ นางอุบล นภากร ประธานชุมชนสุเหล่าบึงหนองบอน และคณะอนุสตรีมัสยิดรามคำแหง 53 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 300 ชุด ให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (หนองบอน) เขตประเวศ กรุงเทพฯ
.
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พร้อมคณะ ยังลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยได้ให้ความช่วยเหลือและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พร้อมร่วมรับฟังปัญหาภายในชุมชน อาทิ ปัญหาน้ำเสียที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียง รวมถึงปัญหาของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในชุมชน ทั้งเรื่องถนนและเส้นทางสัญจรที่ชำรุด เพื่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ข่าวสด
.

‘ทวี’ นำทีมพรรคประชาชาติ มอบของ-ช่วยผู้ป่วยติดเตียง-รับฟังปัญหา ชุมชนรอบมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (หนองบอน) เขตประเวศ กรุงเทพฯ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ