White Channel

‘ทวี สอดส่อง’ ส.ส.ประชาชาติ เห็นด้วยแก้กฎหมายประมง แต่ต้องเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาประมงให้ยั่งยืนด้วย

‘ทวี สอดส่อง’ ส.ส.ประชาชาติ เห็นด้วยแก้กฎหมายประมง แต่ต้องเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาประมงให้ยั่งยืนด้วย

POLITICS : ‘ทวี สอดส่อง’ ส.ส.ประชาชาติ เห็นด้วยแก้กฎหมายประมง แต่ต้องเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาประมงให้ยั่งยืนด้วย

     การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (23 ก.พ.66) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 ซึ่งพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติได้อภิปรายด้วย

      พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า “ร่างแก้ไขกฎหมายประมงทั้ง 7 เราต้องดูว่าร่างฉบับไหนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต้องยอมรับว่าร่างที่เขียนขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ศึกษานั้น ได้ศึกษาทิ้งไว้มาหลายปีแล้ว หลังศึกษาเสร็จมีปัญหาเกี่ยวกับประมงมากมาย ที่ร่างกฏหมายของคณะกรรมาธิการไม่สามารถเอื้อมไปถึง เช่นเมื่อ 2-3 วันนี้มีการจับชาวประมงที่อุทยานสตูล เราจะเขียนว่าร่างกฎหมายที่กรรมาธิการเสนอมา แต่การไปจับนั่นจับโดยกฎหมายใช้อุทยาน ในที่สุดคนที่มีอาชีพประมง ที่มีเหลืออยู่ประมาณ 30 ลำต้องรับชะตากรรมกับการทำมาหากิน ดังนั้นผมจึงคิดว่าร่างกฎหมายที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุดมี 2 ร่าง คือร่างกฎหมายของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย และร่างกฎหมายของ คุณวรภพ  วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เนื่องจากร่างสองฉบับนี้เกิดจากความปราดเปรื่องที่ไปรับฟังประชาชน ชาวประมงทุกแห่ง รวมทั้งผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องด้วย ส่วนร่างกฏหมายของกรรมาธิการนั้นส่วนใหญ่จะถูกครอบงำ แม้ว่ากรรมาธิการจะหวังดีโดยข้าราชการทำนู่นนี่ไม่ได้ จนวันนี้เราทุกคนเห็นว่า พ.ร.ก.ประมง คือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเห็นด้วยเลย ดังนั้นจึงขอสนับสนุนร่างกฏหมายประมงของ นพ.ชลน่าน เชื่อจะแก้ปัญหาประมงได้ ไม่ใช่แค่แก้กฎหมาย แต่อุปสรรคต้องเยียวยาต้องฟื้นฟู และพัฒนาประมงให้ยั่งยืนด้วย”
https://youtu.be/Hz3shWN3jEQ.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ