skip to Main Content

SOCIAL : “ทวี” แลกเปลี่ยนความเห็นเยาวชน หนุนนศ.เพิ่มภาวะผู้นำทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ
.
วันที่ 3 เม.ย.2565 ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ร่วมงานเสวนาพิเศษ เรื่อง “จากนิสิตนักศึกษาสู่ผู้นำทางสังคม : ประสบการณ์ คำแนะนำ และข้อควรระวัง” โดยพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับตัวแทนกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาไทย-มุสลิม จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนาด้วย ดำเนินการเสวนา โดย นายศุภชัย ชะวาจิตร
.
พ.ต.อ.ทวี กล่าวแสดงทัศนะกับกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา ว่า เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นอนาคตของประเทศ ที่ความรู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การหาความรู้ คือ มหาสมุทรไร้ชายฝั่ง ที่จะต้องหาความรู้ตลอดชีวิต นักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยต่างๆและมีส่วนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ในอดีตประมาณสองร้อยปีกว่ามาแล้วพื้นที่ 3 จังหวัด
.
ขอยกตัวอย่าง ท่านชัยค์ดาวูด อัลฟาฏอนี นักปราชญ์ทางศาสนาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมลายู ที่เป็นคนในปัตตานี ในอดีตเรียกว่า ปาตานี ได้เกิดความขัดแย้งกับกองทัพสยามเกิดการรบและถูกปกครอง ทำให้ชาวปาตานีจำนวนมากต้องอพยพครั้งใหญ่ไปสู่ผืนแผ่นดินที่เชื่อว่ามีความปลอดภัยในคาบสมุทรมลายู
.
เป้าหมายปลายทางสุดท้ายคือ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปรากฏว่าเยาวชนคนหนุ่มชื่อ ชัยค์ดาวูด อัลฟาฏอนี ที่ร่วมอพยพ ได้แวะพำนักในเมืองต่าง ๆ เพื่อตักตวงวิชาความรู้และเมื่อเดินทางสู่นครมักกะฮ์ได้เผยแพร่ความรู้จนได้รับการยอมรับในโลกมุสลิมและสร้างชื่อเสียงให้ชาวปาตานี จวบจนทุกวันนี้ นอกจากท่านชัยค์ดาวูด อัลฟาฏอนี ยังมีบุคคลอื่นอีกจำนวนมาก
อาทิ ท่านหะยี สุหลง นักการศาสนาปัตตานีที่เดินทางกลับจากนครมักกะห์ ต่อมาได้เสนอรูปแบบการบริหารและการปกครองในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ด้วยร่างข้อเสนอ 7 ข้อ ต่อมาแนวคิดชาตินิยมจากรัฐบาล ท่านหะยี สุหลง ถูกจับกุมและลงโทษถูกกล่าวหาว่าเอกสารข้อเสนอเป็นการกล่าวร้ายรัฐบาล เมื่อพ้นโทษออกมา ต้องถูกบังคับให้สูญหายที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลจวบจนปัจจุบัน แต่สิ่งที่มีคุณค่าคือความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง”
.
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นประชาธิปไตยเชิงพหุวัฒนธรรม ที่เห็นว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ที่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นทุกวันนี้ ปล่อยให้เกิดอำนาจนิยมผสมทุนนิยมมากไปขาดความสมดุล พรรคประชาชาติมุ่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสังคม ให้คุณค่าและธำรงไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรี ให้เกียรติยศ และให้ความยุติธรรมที่บุคคลทุกคนต้องเสมอหน้ากัน ไม่ว่าคนนั้นจะมีความแตกต่างอย่างไร คนทุกวัฒนธรรม ได้มีพื้นที่การเข้าสู่อำนาจ พื้นที่เข้าสู่ทางการเมือง การเข้าสู่การบริหารต่างๆ
ต้องเรียนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาล จะมีพรรคประชาชาติพรรคเดียวที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน การเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ผิด เป็นฝ่ายค้านก็ไม่ผิด แต่อุดมการณ์เราก็พยายามจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมได้ การเป็นฝ่ายค้าน เราก็จะการตรวจสอบรัฐบาล และเสนอกฎหมายบ้างที่เป็นกฎหมายสำคัญ ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในหลาย ๆ อย่าง”
.
พ.ต.อ.ทวี กล่าวสรุปเพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นในช่วงท้ายของการเสวนาเกี่ยวกับภาวะผู้นำว่า คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กรคือผู้นำ คนที่จะเป็นผู้นำจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือเป้าหมายขององค์กร สิ่งที่อันตรายที่สุดคือความคิดของผู้นำที่มีอคติ ใช้ความรู้สึกที่เป็นปัญหา ไม่ใช่ความเป็นจริงทางสังคมซึ่งจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและความทุกข์ของประชาชน
.
ข่าวสด

ทวี” แลกเปลี่ยนความเห็นเยาวชน หนุนนศ.เพิ่มภาวะผู้นำทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ