skip to Main Content

WORLD : ทหารตอลีบาน อัฟกานิสถาน แจกของขวัญวันอีด อีดิลอัฎฮา 1443 เช่น ขนม ของเล่น เพื่อสร้างความสุข รอยยิ้ม ให้แก่เด็กๆ
10 กรกฎาคม 65
bakhtar news
.
#ขุนคมคำ

ทหารตอลีบาน อัฟกานิสถาน แจกของขวัญวันอีด อีดิลอัฎฮา 1443 เช่น ขนม ของเล่น เพื่อสร้างความสุข รอยยิ้ม ให้แก่เด็กๆ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ