White Channel

ทหารใช้เวทีสภาสันติสุข สยบข่าวบิดเบือน ยันเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนา

SOUTH : ทหารใช้เวทีสภาสันติสุข สยบข่าวบิดเบือน ยันเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนา
.
วันที่ 16 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. ณ อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ประธานสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ เปิดเวทีสภาสันติสุข เพื่อติดตามการทำงานขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลและพูดคุยประเด็นที่กำลังเป็นกระแสในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ชุดสันติสุขที่ 405 ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 401 ทพ.นย.15 นายมูฮัมมัดซูลฮัน ลามะมา อิหม่ามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ฟัรฎูอินบูงอบังซอ บ้านดูกู ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ผู้นำสภาเยาวชนบ้านดูกู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประชาชนบางกลุ่มที่คิดว่าเจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เข้าไปแทรกแซงกิจการในโรงเรียนตาดีกา ฟัรฎูอินบูงอบังซอ บ้านกูดู อ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าชุดหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ชุดสันติสุขที่ 405 ได้ชี้แจงในสภาสันติสุขเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วว่า การทำงานของฝ่ายความมั่นคงนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะเข้าไปดูแลทันที ซึ่งกรณีโรงเรียนตาดีกานี้ ทางหน่วยฯได้รับทราบมาว่า เสาธง ของโรงเรียนชำรุด จึงได้ประสานผ่านทางเจ๊ะครู เพื่อเข้าไปซ่อมแซมจนสำเร็จ อีกทั้งได้ให้ความรู้แก่เด็กๆในความหมายของธงชาติไทย รวมถึงแจกหนังสือคัดลายมืออาหรับ ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะทางการเขียนที่ถูกต้อง โดยไม่ได้มีการแทรกแซงกิจการของโรงเรียนแต่อย่างใด
.
ส่วนการแจกโรตีของพระสมุห์จิรพนธ์ ธมมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม ซึ่งท่านเป็นพระเจ้าอาวาสประจำอำเภอ ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมุสลิมมาเป็นเวลานาน และที่ผ่านมาก็ได้แจกขนมให้แก่เด็กๆในหลายโรงเรียนในพื้นที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อีกทั้งได้ให้ความรู้แก่เด็กๆในความหมายของธงชาติไทย รวมถึงแจกหนังสือคัดลายมืออาหรับ ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะทางการเขียนที่ถูกต้อง โดยท่านไม่ได้เข้าไปสอนศาสนาอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
.
“สำหรับข้อเสนอแนะจากสภาเยาวชนบ้านดูกูนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับฟัง เพราะรัฐบาลยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นการรับฟังเสียงประชาชนจึงเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆสอดรับกับบริบทของพื้นที่ และต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนทุกกลุ่ม” นางสาวรัชดา กล่าว
.
ข่าวสด
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ