skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

 

“ทักษิณ ชินวัตร” ทวิตครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี หลังน้องสาวหนีออกนอกประเทศ อ้างคำพูดนัดคิดทางการเมืองฝรั่งเศส “ไม่มีความเลวร้ายใดยิ่งไปกว่าการกระทำโดยอาศัยอำนาจกฏหมาย”

‘ทักษิณ’ทวิตครั้งแรกใน 2 ปี

Back To Top
×Close search
Search