skip to Main Content

UPDATE : ทางการอียิปต์ เล็งสร้างทางหลวงตัดที่ราบสูงกีซา

อียิปต์กำลังสร้างทางหลวงตัดที่ราบสูงกีซา ชานกรุงโคโร ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นและขยายโครงการ ที่ถูกระงับไปในช่วงทศวรรษ 1990 เนื่องจากเสียงคัดค้านจากนานาชาติ
.
แผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีกองทัพอียิปต์เป็นหัวหอก และสนับสนุนโดยประธานาธิบดีอับดุล ฟัตตะห์ อัซซีซี ที่กำลังสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ เพื่อลดความแออัดของประชากร ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 20 ล้านคน
.
โดยทางหลวงฝั่งเหนือจะตัดผ่านทะเลทรายห่างจากมหาพีระมิด 2.5 กิโลเมตร ขณะที่ทางหลวงฝั่งใต้จะตัดผ่านระหว่างพีระมิดขั้นบันไดแห่งซัคคารา ซึ่งเป็นพีระมิดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด และเมืองดาห์ชูร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพีระมิดโค้งและพีระมิดแดง โดยทางหลวงแต่ละเส้นมีความกว้าง 8 เลน
.
ด้านผู้ที่คัดค้านมองว่าทางหลวงที่ตัดใหม่นี้ อาจสร้างความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้แก่มรดกโลก ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยนักไอยคุปต์วิทยาและนักอนุรักษ์ระบุว่า ทางหลวงดังกล่าวจะทำลายความสมบูรณ์ของที่ราบสูงพีระมิด ทับแหล่งโบราณคดีที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ ก่อมลภาวะที่อาจทำให้โบราณสถานเสียหาย สร้างปัญหาขยะ และเปิดพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าทางโบราณคดีที่เคยเป็นพื้นที่ปิด ให้เป็นเป้าของการปล้นสะดมมากขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม ทางการอียิปต์ระบุว่าทางหลวงนี้จะสร้างขึ้นด้วยความระมัดระวัง และช่วยให้การเดินทางสัญจรดีขึ้นโดยเชื่อมต่อเมืองใหม่และแก้ปัญหาความแออัดในกรุงไคโร
.
มุสตอฟา อัล-วาซิรี เลขาธิการสภาโบราณคดีสูงสุดของอียิปต์ บอกว่า ถนนใหม่นี้สำคัญมากๆ ต่อการพัฒนา สำหรับชาวอียิปต์ และภายในอียิปต์ พร้อมย้ำว่าทางการดูแลแหล่งโบราณคดีทุกแห่งในอียิปต์เป็นอย่างดี
.
อัล-วาซิรี ระบุว่า จริงๆถนนที่มีอยู่แล้วหลายสายอยู่ใกล้หมู่พีระมิดและมีรถบัสนักท่องเที่ยววิ่งเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อลดความแออัด นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะใช้รถบัสนักท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในเขตที่ราบสูงกีซาเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะด้วย
.
มหาพีระมิดแห่งกีซา จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาอียิปต์ เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่หลงเหลืออยู่ และที่ราบสูงที่เป็นที่ตั้งของหมู่พีระมิดนี้ ก็เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก

ทางการอียิปต์ เล็งสร้างทางหลวงตัดที่ราบสูงกีซา

Back To Top
×Close search
Search