ทำลายกำแพงอิสลามโมโฟเบีย…แฟนบอลเกาหลีใต้กับชุดอาหรับระหว่างบอลโลก2022 ในกาตาร์ – White Channel

White Channel

ทำลายกำแพงอิสลามโมโฟเบีย…แฟนบอลเกาหลีใต้กับชุดอาหรับระหว่างบอลโลก2022 ในกาตาร์

ทำลายกำแพงอิสลามโมโฟเบีย…แฟนบอลเกาหลีใต้กับชุดอาหรับระหว่างบอลโลก2022 ในกาตาร์

WORLD : ทำลายกำแพงอิสลามโมโฟเบีย…แฟนบอลเกาหลีใต้กับชุดอาหรับระหว่างบอลโลก2022 ในกาตาร์
.

อิสลามโมโฟเบีย (Islamophobia)

ยุคหนึ่งจนถึงปัจจุบัน ใส่โต๊ป ไว้เครา สวมหมวก = ก่อการร้าย
ผู้คนที่พบเห็นคนใส่โต๊ปแบบอาหรับ มีความรู้สึกหวาดกลัว
การตรวจค้นระหว่างเข้าออกประเทศจะเข้มงวดเป็น 2 เท่า
.
เสียงชื่นชมในโซเชี่ยลและจากแฟนบอลที่เดินทางไปยังกาตาร์ ได้สร้างมุมมองใหม่เชิงบวกแก่โลกอาหรับและอิสลาม
.
ผู้คนจากหลายประเทศได้ลองสวมใส่โต๊ป สวมชุดอาหรับ สตรีได้ลองสวมฮิญาบ สวมชุดยาวครั้งแรก และเรียนรู้ความหมายของฮิญาบจากบรรดาอาสาสมัครแนะนำอิสลาม
.
มัสยิดศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม กาตารา ที่รองรับผู้คนมาเยี่ยมชม เรียนรู้จักศาสนาอิสลาม กว่า 30 ภาษา
.
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการพยายามทำลายกำแพง ที่ชื่อว่าอิสลามโมโฟเบีย
.
ภาพ : Hamadlahdan

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ