ที่มัสยิดละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ยี่สิบแต่เราละหมาดแค่แปดแล้วกลับมาวีเตรที่บ้านได้ไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ