ทุกวันคือวันแม่ เด็กมุสลิมญี่ปุ่นทำของขวัญให้แม่ เนื่องในวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติของญี่ปุ่น

WORLD : ทุกวันคือวันแม่ เด็กมุสลิมญี่ปุ่นทำของขวัญให้แม่ เนื่องในวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติของญี่ปุ่น
.
Japan Dahwa Foundation

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 41 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง