skip to Main Content

UPDATE : ทูตตูนีเซียประจำลิเบียพบประธานNOC หารือความร่วมมือด้านน้ำมัน

อะสัด อะญิลี ทูตตูนีเซียประจำลิเบียได้เข้าพบมุสเฏาะฟา สะนัลลา ประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบีย (NOC)  เพื่อหารือถึงการเสริมเสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น

แถลงการณ์ที่ออกโดย NOC เมื่อวันพุธระบุว่า สะนัลลาได้ส่งเทียบเชิญไปยังอะญีลีให้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของ NOC ในกรุงตริโปลี ลิเบียเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการรับรองความร่วมมือทวิภาคีระหว่างบริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียกับบริษัทน้ำมันตูนิเซียในด้านน้ำมัน พลังงานและวิศวกรรมเครื่องกล”

อะญิลียืนยันระหว่างการพบปะว่า “บริษัทน้ำมันตูนิเซียกำลังพยายามเข้าสู่ตลาดลิเบียโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสำคัญมากมายในภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน”

ด้านสะนัลลาได้ยกย่องตูนีเซียที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในลิเบีย เขาเน้นย้ำว่าภาคน้ำมันของลิเบียได้ให้สัญญาและนำเสนอโอกาสมากมายในการมีส่วนร่วมของบริษัทน้ำมันตูนิเซีย

ลิเบียเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศของตูนิเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนทางตะวันตกร่วมกัน ดังนั้นพัฒนาการด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินลิเบียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในตูนิเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มก่อการร้ายในเครือไอเอส ซึ่งพยายามแทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในตูนิเซียมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ถูกขัดขวางโดยหน่วยงานความมั่นคงท้องถิ่นเสียก่อน

ด้านค้าก็ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยมูลค่าการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกันสูงถึง 1.2 พันล้านดินารตูนิเซีย (373 ล้านดอลลาร์) ในปี 2018

ในเดือนมีนาคม 2019 ตูนิเซียและลิเบียได้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีแห่งแรกในภูมิภาคชูชา ห่างจากชายแดนลิเบีย 11 กิโลเมตร โดยทางการตูนิเซียตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ตลาดที่ไร้ระบบควบคุมได้ถูกรวมเข้ากับตลาดที่มีการจัดการอย่างดี ซึ่งสามารถสร้างงานได้ถึง 2,000 ตำแหน่งโดยตรง และอีก 6,000 ตำแหน่งโดยอ้อม

ทูตตูนีเซียประจำลิเบียพบประธานNOC หารือความร่วมมือด้านน้ำมัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ