skip to Main Content

SOCIAL : ท่านจันทร์ เยือนพรรคประชาชาติ ชมคัดค้านบ่อนคาสิโนยกพรรค อุดมการณ์การเมืองธรรมะ พร้อมอวยพรปีใหม่
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 29 ธันวาคม 64 สมณะจันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ สำนักสันติอโศก เดินทางมาให้พรปีใหม่ พ.ศ. 2565 แด่พรรคประชาชาติ สนทนาธรรมและกล่าวชื่นชมการทำงานของพรรคประชาชาติ ที่แสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อสภา คัดค้านการจัดตั้งบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ในประเทศไทย
.
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโครงการปลูกป่าประชาชาติ นอกจากนี้ สมณะจันทเสฏโฐ ยังได้เขียนจดหมายมอบให้พรรคประชาชาติโดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ , พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ , นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพรรคประชาชาติ ถนนสรงประภา 30 (เมืองใหม่ดอนเมือง) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
.
สมณะจันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ว่า “เจริญธรรม อ.วันนอร์ อาตมายินดีมากที่ได้พบท่านผู้ดำเนินงานการเมือง กับธรรมะไปด้วยกัน การคัดค้านกาสิโนแบบยกพรรคเป็นการแสดงธรรมแท้จริง ขอสนับสนุนการแสดงธรรมในครั้งนี้ ด้วยการมาเยือนถึงพรรคประชาชาติ ดอนเมือง จาก ท่านจันทร์ สมณะจันทเสฏโฐ”
.
ทั้งนี้ สมณะจันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือถึง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ โดยมีเนื้อหา ระบุว่า “เจริญธรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องธรรม คนอ่างทอง ผู้หนึ่ง คือ อาตมา ที่เกิดจังหวัดเดียวกัน แม้คุณทวีจะเพิ่งเป็นนักการเมือง แต่ก็ทำงานการเมืองอย่างเป็นที่ประทับใจของอาตมาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคัดค้านคาสิโน ขอให้ดำเนินงานผสานธรรมตลอดกาลนานเทอญ”
.
ทางด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวขอบคุณ สมณะ จันทเสฏโฐ และได้ร่วมสนทนาธรรม โดยกล่าว ความตอนหนึ่งว่า “ความแตกต่างของมนุษย์ไม่ใช่ความแตกแยก แต่พระเจ้าต้องการให้เรียนรู้กัน ช่วยเหลือกัน พวกเราต้องช่วยกันเพราะพวกเราคือพี่น้องกัน นี่คือสัจธรรม ถ้าทุกคนคิดว่าเป็นพี่น้องกันก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะทะเลาะกันทำไม?”
.
ขณะที่ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณสมณะจันทเสฏโฐ ที่ให้เกียรติเดินทางมาที่พรรคประชาชาติ แม้วันนี้บ้านของเราจะเล็กหน่อย แต่หลังจากนี้บ้านของเราจะใหญ่ขึ้น เราพยายามจะสร้างพรรคร่วมกัน ให้คนมีอุดมการณ์มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ
.
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สมณะ จันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ สำนักสันติอโศก ได้ร่วมสนทนาธรรมภายในพรรคประชาชาติ ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงเดินทางกลับ
.
ขอบคุณ
พรรคประชาชาติ
.
#ขุนคมคำ

ท่านจันทร์ เยือนพรรคประชาชาติ ชมคัดค้านบ่อนคาสิโนยกพรรค อุดมการณ์การเมืองธรรมะ พร้อมอวยพรปีใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ