skip to Main Content
WORLD : ธนาคารกลางเลบานอนเผยหากไม่เข้าแทรกแซงเงินเฟ้อภายในจะสูงถึง 275%
.
ธนาคารกลางเลบานอนกล่าวเมื่อวันพุธว่าการแทรกแซงของธนาคารกลางนั้นทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 84% ในเดือนมีนาคมโดยที่หากไม่มีการแทรกแซงแล้วตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ 275%
.
ธนาคารกลางยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลเลบานอนต้องวางแผนการอุดหนุนโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ทุนรองของประเทศสูญเปล่า และว่าเลบานอนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายและเตือนถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจหากรัฐบาลดำเนินการล่าช้า
.
สัปดาห์ที่แล้วธนาคารโลกเตือนว่าเลบานอนต้องเต็มใจที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเพื่อรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ

ธนาคารกลางเลบานอนเผย ถ้าไม่แทรกแซงเงินเฟ้อภายในพุ่ง275%

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ