White Channel

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบ เลขาฯศอ.บต.หารือแนวทางเตรียมฟื้นฟูพื้นที่ตลาดมูโนะ

SOUTH : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบ เลขาฯศอ.บต.หารือแนวทางเตรียมฟื้นฟูพื้นที่ตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
.
ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางการเตรียมฟื้นฟูพื้นที่ตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
.
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การหารือระหว่าง ศอ.บต. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวมูโนะที่ได้รับผลกระทบฯ ในกรอบของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือไว้ ซึ่งที่ผ่านมาทาง ศอ.บต. ได้หารือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นี้ จะได้มีนโยบายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
.
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตารการสำคัญลำดับแรกที่ทาง ศอ.บต. ให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและทุกธนาคาร ในเรื่องของการร่วมมือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าด้านสินเชื่อของธนาคารฯ เพื่อเข้ามาตราการผ่อนปรนการชำระหนี้คืนในกับธนาคาร เพื่อให้ประชาชนสามารถตั้งตัวสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวก่อน และคาดว่าทุกธนาคารคงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
.
ในขณะที่ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการอิสลามแห่ประเทศไทย กล่าวว่า หลังได้รับข้อมูลจากเลขาธิการ ศอ.บต. ทางธนาคารฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันที และได้มีการช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 3 มาตรการหลักคือ 1. สำรวจความต้องการ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะลูกค้าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทราบว่ามีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงทั้งหมด 13 ราย และได้รับผลกระทบทางอ้อมที่อยู่ในพื้นที่จำนวน 30 ราย และธนาคารได้ออกมาตรการทันทีคือการบรรเทาลดภาระการชำระหนี้ให้กับลูกค้า และเร่งสำรวจความเสียหาย
.
ธนาคารได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายประกันภัยในการคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 2. ได้หารือกับ ศอ.บต. ถึงการสร้างอาชีพในระยะเร่งด่วนให้กับประชาชนชาวมูโนะ ก่อนที่จะมีการสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งตอนนี้ได้หารือถึงแนวทางการฟื้นฟูตลาดมูโนะให้เป็นตลาดชุมชนที่จะมีการจำหน่ายสินค้า ในราคาถูกตามวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่มูโนะดั้งเดิม เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มคนที่เดินทางมาให้กำลังใจและติดตามดูสถานการณ์ของพื้นที่หลังเผชิญความสูญเสียและความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ดังกล่าว
.
โดยทางผู้แทนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ทำประชาคมและสำรวจความต้องการของชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูที่ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน และ 3. การฟื้นฟูในระยะยาวทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมบริการทางการเงิน ได้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ หรือจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอกบ้าน ทางธนาคารฯพร้อมให้อำนวยความสะดวกด้านแหล่งเงินทุนทันที เพราะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคือธนาคารฯของพี่น้องในพื้นที่ เป็นกลไกของรัฐที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้าน และระยะยาวจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูมูโนะกลับคือสู่ประชาชนอีกครั้ง
.
กรมประชาสัมพันธ์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ