White Channel

ธนาคารโลกเตือนจอร์แดน อาจเผชิญผลกระทบจากอัตราความยากจนสูง

เกิดอะไรในโลก : ธนาคารโลกเตือนจอร์แดน อาจเผชิญผลกระทบจากอัตราความยากจนสูง

ธนาคารโลก (World Bank) รายงานสรุปเกี่ยวกับความยากจนทั่วโลกในปี 2023 โดยเตือนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจอร์แดน อันเป็นผลมาจากความยากจนที่เพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อัตรารายได้ที่แท้จริงของชาวจอร์แดนยังคงถูกปิดกั้น

พร้อมคาดการณ์ว่าอัตราความยากจนจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปีปัจจุบัน เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับความท้าทายสูง รวมถึงโอกาสในการทำงานที่จำกัด, การแบ่งตลาดแรงงาน, ผลิตภาพแรงงานต่ำ และอัตราการเติบโตของรายได้ครัวเรือนที่อ่อนแอลง

รายงานชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของแรงกดดันระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจของจอร์แดนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่การชะลอตัวของอัตราการเติบโต สภาวะตลาดแรงงานยังคงเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวชาวจอร์แดน เนื่องจากการจ้างงานฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ ที่ร้อยละ 33.7

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ