skip to Main Content

SOUTH : ธารน้ำใจคนไทยไม่ขาดสาย ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ปชช.ในจังหวัดนราธิวาสหลังมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านรอบ 2
.
นางสาวยารอดา เจ๊ะฮะเจ้าของร้านขายของชำ ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จัดทำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 97 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับนายอนิรุทธ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอและเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานทีจุดตรวจคัดกรองชุมชนบ้านกาบุ๊เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทีรักษาความปลอดภัยและประชาชนทีถูกกักตัวรอบสองไม่ให้ออกนอกพื้นที่เนื่องจากทางเจ้าหน้าทีพยาบาลตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างทางจังหวัดจึงมีหนังสือคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านต่อไป จนกว่าสถานกานณ์จะคลีคลาย
.
สำหรับเคื่องอุปโภคบริโภคทีมามอบในวันนี้ประกอบด้วยถุงยังชีพ 97 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
.
ชุมชนบ้านกาบุ๊ มีประชากร 97 ครัวเรือน จำนวน 416 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 จำนวน 2 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อใหม่ 13 คนรักษาหาย 22 คน จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 คน ซึ่งขณะนี้ทาง รพ.สต.สากอได้ส่งตัวไปอยู่ที LQ. สุไหงปาดีค็อมแพ็คเพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
.
สยามรัฐ

ธารน้ำใจคนไทยไม่ขาดสาย ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ปชช.ในจังหวัดนราธิวาสหลังมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ