skip to Main Content

COVID-19: นราธิวาสจนท.บริการเชิงรุก เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่วัคซีนเข็มสองให้ชาวเจาะไอร้อง ขณะที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ทั้งจังหวัดยังแตะกว่า 400 ราย

.

14 กันยายน 2564 บรรยากาศการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังเป็นตัวเลขที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยที่มัสยิดอัลตักวา บ้านบูเก๊ะตาโมง หมู่ที่ 7 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนในพื้นที่ประมาณกว่า 300 คน เดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ทั้งการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างและการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 คือแอสตร้าเซนเนก้าและไฟเซอร์ ที่จะบริการฉีดให้กับกลุ่มอายุ 18 ถึง 59 ปี กลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่เข้าหลักเกณฑ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

.

ทางด้านนายเพ็ญภาส เพชรภาน สาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง กล่าวว่า ทางเราได้กำหนดให้มีการออกหน่วยบริการเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนในการเข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ออกหน่วยบริการเข็มที่ 1 มาแล้ว ส่วนในวันนี้มาให้บริการเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มอายุ 18 ถึง 59 ปี กลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งบางส่วนที่เคยได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 มาแล้วในวันนี้ก็มารับเข็มที่ 2 ต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยง มารับบริการวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เพราะเชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดที่จะรอดพ้นจากโรค โควิด-19 คือทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70% ของประชากร เราถึงจะใช้ชีวิตแบบปกติได้

.

นราธิวาส-จนท.บริการเชิงรุก เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่วัคซีนเข็มสองให้ชาวเจาะไอร้อง ขณะที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ทั้งจังหวัดยังแตะกว่า 400 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ