skip to Main Content

SOUTH : นราธิวาส พ่อแม่ ยอมให้ลูกฉีดไฟเซอร์แค่ 4 พัน จากกลุ่มเป้าหมาย 9 หมื่นคน ชี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย

.

26 .. 2565 ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส การถึงการเดินหน้าตามแผนการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี ที่จะดีเดย์เริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 1 .. ว่า จากการสำรวจข้อมูลล่าสุด นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 90,444 ราย

.

แต่กลับแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเพียง 4,578 ราย คิดเป็น 10.28 เปอร์เซ็นต์จากการสำรวจ ส่วนอีก 44,535 ราย ยังไม่ได้รับรายงาน ดังนั้นจึงถือว่าผู้มีความประสงค์จะฉีดยังมีจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนกลุ่มอายุดังกล่าวทั้งหมด

.

ทั้งนี้ยอมรับว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 พร้อมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการฉีด ที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต อีกทั้งช่วยให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในโรงเรียนและชุมชนรวมทั้งทำให้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้น

นราธิวาส พ่อ-แม่ ยอมให้ลูกฉีด ‘ไฟเซอร์’ แค่ 4 พัน จากกลุ่มเป้าหมาย 9 หมื่นคน ชี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ