skip to Main Content

นราฯใช้พื้นที่ศูนย์ยาเสพติด กักนศ.กลับจากปากีฯ14 วัน สังเกตอาการ ผู้ปกครองขอบคุณรัฐบาล เลี้ยงอาหารดูแลฟรี! แต่ห้ามเยี่ยม

อาคารศูนย์ยาเสพติด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส สถานที่กักตัว 14 วัน (Local quarantine) สำหรับรองรับนักศึกษาไทย-กลับจากปากีสถาน ในพื้นที่ จ.นราธิวาสจำนวน 111 คน

ซึ่งวานนี้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

ส่วนค่าใช้จ่ายในการกักตัว 14 วัน จนท.ศูนย์ยาเสพติด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ห้ามเยี่ยมจนกว่าจะครบกำหนด14วัน

ขณะที่พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมการ โดยการตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มข้น ดังนี้
-จ.ปัตตานี จัดจุดคัดกรอง ที่โรงยิม สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ,
-จ.ยะลา จัดจุดคัดกรอง ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน อ.เมือง จ.ยะลา
-ส่วนจ.นราธิวาส มีจุดคัดกรอง ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอระแงะ – และ.จ.สงขลา มีจุดคัดกรอง ณ ค่ายทหาร ร.5 พัน 3 อ.นาทวี

ขอบคุณ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
สายด่วน 1880
#ขุนคมคำ

นราฯใช้พื้นที่ศูนย์ยาเสพติด กักนศ.กลับจากปากีฯ14 วัน สังเกตอาการ ผู้ปกครองขอบคุณรัฐบาล เลี้ยงอาหารดูแลฟรี! แต่ห้ามเยี่ยม

Back To Top
×Close search
Search