skip to Main Content

WORLD : นร.หญิงในแคชเมียร์ ท่องจำกุรอานได้ภายใน 38 วัน ครูกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ เหมือนฝันที่เป็นจริง ที่นร.ท่องจำกุรอานสำเร็จภายในไม่ถึง 1 ปี
.
เด็กนักเรียนหญิงแคชเมียร์จำนวน 9 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 11 ถึง 18 ปี จากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม Jamia Syeda Hafsa Darul Aloom สามารถท่องจำอัลกุรอานได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี น้อยสุด 38 วัน ส่วนคนอื่นๆ 2 เดือน และภายใน 4 เดือน
.
Anjum Binti Javed ผู้ที่สามารถท่องจำอัลกุรอานในเวลาเพียง 38 วันกล่าวว่า ตอนแรกเธอเคยเรียนที่ Maqtab ซึ่งเธอสนใจจะท่องจำกุรอาน และพ่อแม่ของเธอก็สนับสนุน “อัลกุรอานอยู่ในใจของเรา เราจะไม่หยุดอ่านอัลกุรอาน ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ในอนาคตฉันอยากจะเป็นครูสอนอัลกุรอาน”
.
Shafia binti Bashir Ahmad Shah ผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานในเวลาเพียง 79 วัน กล่าวว่า “เราเคยอ่านอัลกุรอานทั้งวัน มันสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจและอ่านอัลกุรอาน เป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมทุกคน ที่จะต้องเข้าใจและเรียนรู้อัลกุรอาน เพื่อที่เราจะสามารถแบ่งปันความรู้ของศาสนาอิสลามให้กับคนอื่นๆได้”
.
ครูของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง กล่าวว่า “ฉันขอบคุณอัลลอฮ์ มันเหมือนกับความฝันที่เป็นจริง หลังจากที่นักเรียนหล่านี้ท่องจำอัลกุรอานสำเร็จภายในหนึ่งปี และ บันทึกแห่งความดีนี้ถูกบันทึกอยู่ที่นี่”
“ผมแนะนำให้ผู้ปกครองสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอาน หรือวิชาการอื่นๆด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอูรดู วิทยาศาสตร์ เป็นต้น” ครูกล่าว
.
Kashmir News Observer (KNO)

.
#ขุนคมคำ

นร.หญิงในแคชเมียร์ ท่องจำกุรอานได้ภายใน 38 วัน ครูกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ เหมือนฝันที่เป็นจริง ที่นร.ท่องจำกุรอานสำเร็จภายในไม่ถึง 1 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ