skip to Main Content

#โควิด19 นศ.กลับจากปากีฯถึงยะลาแล้ว ให้ความร่วมมือดี สสจ.ยะลา ขอให้ปชช.ทุกคนมีวินัย เชื่อดีขึ้น

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า นักศึกษาไทยที่ไปเรียนในประเทศปากีสถาน เดินทางกลับบ้าน จังหวัดยะลา มีประมาณกว่า 30 คน

สสจ.ยะลา มีมาตรการในดูแลนักศึกษากลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง Covid-19 (ปากีสถาน)

-ตรวจสุขภาพเบื้องต้นว่ามีโอกาสเสี่ยง หรือไม่

-ถ้ามีผลเป็นบวกหรือยืนยัน ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

-ถ้าไม่พบการติดเชื้อก็จะเข้าศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอ เพื่อกักตัวเอง 14 วัน ตามภูมิลำเนาของนักศึกษาแต่ละคน

-ครบ 14 วัน ถ้าไม่มีอาการก็สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม สสจ.ยะลา กล่าวต่อว่า ประเมินแล้วก็เป็นห่วง ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาหรือไม่ การติดเชื้อสามารถแพร่ได้ก่อนมีอาการ

ขอร้องน้องๆ การกลับไปที่บ้านมีโอกาสเสี่ยงที่อาจติดคนในครอบครัว ยิ่งเจอผู้สูงอายุ ที่มีอาการโรคประจำตัว อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เราต้องสร้างวินัยในกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ประเทศกลุ่มเสี่ยง ถ้าหากเราไม่มีมาตรการที่เข้มข้น เราจะเจอกับโรคนี้อีกยาว กว่าจะกลับมาเป็นปกติก็หลายเดือน ยะลามีการตั้งเป้าเดือนเมษายน และพฤษภาคม หากเรามีวินัย ช่วยกัน ทิศทางต่างๆของมาตรการที่จังหวัดยะลา คาดการไว้ น่าจะดีขึ้น

ขอบคุณ

สสจ.ยะลา

#ขุนคมคำ

นศ.กลับจากปากีฯถึงยะลาแล้ว ให้ความร่วมมือดี สสจ.ยะลา ขอให้ปชช.ทุกคนมีวินัย เชื่อดีขึ้น

Back To Top
×Close search
Search