White Channel

นศ.สัญชาติ #จีน MR.NA HANG จบคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

SOCIAL : ร่วมยินดี นศ.สัญชาติ #จีน MR.NA HANG จบคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
.
อีกหนึ่งศิษย์เก่าที่คณะครูทุกคนยกย่องในความมุมานะ ความอดทนในการเรียน เนื่องจากเป็นนักเรียน #สัญชาติจีน ที่ย้ายเข้ามาเรียนในประเทศไทย พบเจอกับอุปสรรคมากมายระหว่างเส้นทางการเรียนรู้ทั้งในภาคศาสนาของโรงเรียนจิตต์ภักดี และในระดับอุดมศึกษา ม.ฟาฏอนี แต่ก็สามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรคจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้
.
ขออัลลอฮโปรดประทานความจำเริญแก่ท่านทั้งโลกนี้และโลกหน้า
.
ขอบคุณโรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ