skip to Main Content

WORLD : นักบวชฮินดูในพท.มัสยิด Gyanvapi ยันอีกเสียงไม่มีศิวลึงค์ในมัสยิด
.
24 พฤษภาคม 65 Mahant Ganesh Shankar นักบวชชาวฮินดู บ้านอยู่ใกล้มัสยิด Gyanvapi ไม่ถึง 10 เมตร ยืนยันกับสำนักข่าวว่า กรณีกลุ่มฮินดูขวาจัด อ้างว่ามีศิวลึงค์ในมัสยิดนั้น แท้จริงแล้วคือน้ำพุ ของบ่ออาบน้ำละหมาด ซึ่งตนเองเคยเห็นมาแล้วตั้งสมัยเด็กๆ และไปมาหลายร้อยครั้ง น้ำพุนี้ สร้างตั้งแต่สมัยยุคมองโกล ปกครองอินเดีย
.
ที่สำคัญชาวฮินดูและมุสลิมในพื้นที่รักกันเป็นเพื่อนกันไม่เคยมีความขัดแย้ง มีเพียงกลุ่มขวาจัดที่เข้ามาปลุกกระแสความขัดแย้งเกลียดชัง
.
“ศิวลึงค์ หมายถึง รูปนิมิตแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร ทําเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ถือว่าเป็นวัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกไศวะ” ราชบัณฑิต
.
ทั้งนี้องค์กรฮินดูขาวจัด อ้างว่าพบศิวลึงค์ ในบ่ออาบน้ำละหมาดของมัสยิด Gyanvapi เมืองพาราณสี รัฐอุตรประเทศ และเคยเป็นวัดฮินดูมาก่อน ทั้งที่ชาวมุสลิมยืนยันว่า คือ น้ำพุ สำหรับบ่ออาบน้ำละหมาด นอกจากนี้ ศาลยังสั่งปิดมัสยิดเพื่อให้องค์กรฮินดูดำเนินการตรวจสอบว่าใช่ศิวลึงค์หรือไม่
.
องค์กรมุสลิมระบุว่า ฮินดูขวาจัดต้องการยึดบ้านของอัลลฮ์เป็นวัดฮินดู
.
millat times
.
#ขุนคมคำ

นักบวชฮินดูในพท.มัสยิด Gyanvapi ยันอีกเสียงไม่มีศิวลึงค์ในมัสยิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ