นักวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วอนนายกรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม. หลังมีมติโยกย้ายเลขาธิการ ศอ.บต. – White Channel

White Channel

นักวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วอนนายกรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม. หลังมีมติโยกย้ายเลขาธิการ ศอ.บต.

SOUTH : นักวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วอนนายกรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม. หลังมีมติโยกย้ายเลขาธิการ ศอ.บต. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนัก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
.
จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนัก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น สร้างความตกใจแก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงนักวิชาการในแขนงต่างๆ
.
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ที่มีบทบาทหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ด้านประเทศโลกมุสลิม ดำรงตำแหน่งคณะมนตรีสันติบาทโลกมุสลิม เมื่อ พ.ศ.1991 จนถึงปัจจุบัน เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมรับรางวัลระดับนานาชาติ “กษัตริย์ฟัยศอล” โดยได้รับโปรดเกล้าฯ จากเจ้าชายคอลิด อัลฟัยศอล องค์ประธานรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมรับรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล สาขาบริการอิสลาม ประจำปี 2022”
.
ถ้อยคำหนึ่งที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ใจความว่า พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. สร้างประโยชน์ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งต่อพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม การทำงานด้วยความเข้าใจ เข้าถึงของเลขาธิการศ ศอ.บต. ช่วยสร้างบรรยากาศของความสันติสุขในพื้นที่ ถึงแม้ท่านนับถือศาสนาพุทธแต่สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของทุกศาสนา หลายโครงการที่ได้ดำเนินการเกิดผลดีหลายอย่าง หลายต่อหลายองค์กร หลายฝ่ายรู้สึกเสียใจหากมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีจะเป็นการดีมาก เพราะเลขาธิการประเภทนี้ยากที่จะหาเจอได้
.
สำหรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. อดีตข้าราชการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ นอกจากนั้น ไปศึกษาต่างประเทศหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรโดดร่ม หลักสูตรจู่โจม (Ranger) หลักสูตรการนำทาง (Pathfinder) จากกองทัพบก สหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการ (Command and Staff) จากหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เป็นผู้บังคับการหมวดเล็ก กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ จ.นราธิวาส ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ผู้บังคับกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับการทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน จ.นราธิวาส และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
.
ในเวลาเดียวกัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2556 ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ส่วนในต่างประเทศ เดือน ต.ค.2554 ถึง ก.ย.2556 ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้แทนกองทัพไทยและผู้แทนประเทศไทย” ไปปฏิบัติภารกิจในตำแหน่ง “ผู้บังคับการพื้นที่เขตใต้ กองกำลังสหประชาชาติประจำ ชายแดนประเทศอิรักและประเทศคูเวต (UNIKOM)” บังคับบัญชากำลังทหารสหประชาชาติที่จัดมาจาก 35 ประเทศ กว่า 500 นาย
.
ส่วนการปฏิบัติภารกิจในฐานะข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 2 ปี ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา จากการปูพรมลงพื้นที่ทุกอณูใน จชต.ทำให้ได้รับขนานนามว่า “เลขาติดดิน ขวัญใจประชาชน” ด้วยบุคลิกที่เข้าถึงง่าย และลงไปรับฟังปัญหาของประชาชนในทุกระดับอยู่เสมอ
.
การทำงานในพื้นที่ จชต.ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะอยู่ในพื้นที่พิเศษที่ต้องเข้าใจและสอดรับกับทุกหน่วย การพิจารณาไตร่ตรองเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าใจอัตลักษณ์และความซับซ้อนละเอียดอ่อนของพื้นที่ กรณีดังกล่าวจึงสร้างข้อสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ จชต. พื้นที่ที่เรียกได้ว่าขุมทองของนักการเมือง ซึ่งหากการโยกย้ายในครั้งนี้เป็นเกมการเมืองจริงแล้วนั้น ถือเป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจของข้าราชการน้ำดีที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
.
ผู้จัดการออนไลน์
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ