SOCIAL :ท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง รอบอ่าวปัตตานี  – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL :ท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง รอบอ่าวปัตตานี 

.

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา นายมักตา สะแมผู เลขานุการกลุ่มท่องเที่ยวสะพานไม้บานา ร่วมเสวนา ประชารัฐรวมใจ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดขึ้น โดยมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลบานาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

.

นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ได้จัดเสวนาโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนา ให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยได้รับเกียรติจาก ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายที่สามารถจะบูรณาการการทำงาน เพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริง จากชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

.

สำหรับสะพานไม้บานาแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยวที่จะล่องเรือไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รอบอ่าวปัตตานี เช่น วิถีชีวิตชาวเล อุโมงค์ป่าโกงกาง การทำนาเกลือสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ร่วมถ่ายทอดเสียงการเสวนาฯ ด้วย คาดว่าในอนาคต แหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้บานาแห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างความรักความสามัคดี นำพาปัตตานีสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

.

 

 

SOCIAL :ท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง รอบอ่าวปัตตานี 

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ