White Channel

นักศึกษา 4,000 คนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาบูล

WORLD : นักศึกษา 4,000 คนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาบูล ในพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยคาบูลครั้งนี้ รองอธิการบดีกระทรวงวิทยาศาสตร์การอุดมศึกษา Lotfullah Khairkhah ขอให้พวกเขาใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหารับใช้สังคม
.
ในขณะเดียวกัน Maulvi Hafiz Muhammad Hamid Hasib ผู้ช่วยฝ่ายการเงินและการบริหารของกระทรวง สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและขอให้พวกเขารับใช้ประชาชน
.
12 ธันวาคม 65
RTA Pashto
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ