นักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์นานถึง 14 ปี ได้เปลี่ยนมารับอิสลาม – White Channel

White Channel

นักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์นานถึง 14 ปี ได้เปลี่ยนมารับอิสลาม

WORLD : Hilarion Heagy ผู้ทรงเกียรติของศาสนาคริสต์ หัวหน้านักบวชแห่ง St. Nazianz เมืองในอเมริกา ซึ่งเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์นานถึง 14 ปี ได้เปลี่ยนมารับอิสลามแล้ว พร้อมอัพเดทในบัญชีโซเชี่ยล ชื่อ (Saeed Abdel Latif)
.
นอกจากนี้ Hilarion Heagy ยังระบุว่า เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับอิสลามมาเป็นเวลา 20 ปี และช่วงวิกฤตโควิด19 ทำให้เขาศึกษากุรอานเพิ่มจนมั่นใจประกาศรับอิสลาม
.
26 กุมภาพันธ์ 66
pakistan tribune
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ