White Channel

นักเทศน์ประจำอัลอักศอ ขอคาราวะด้วยความเคารพ ความชื่นชมต่อแฟนๆบอลโลก,กาตาร์ ที่แสดงความรักต่อปาเลสไตน์และอัลอักศอ

WORLD : นักเทศน์ประจำอัลอักศอ ขอคาราวะด้วยความเคารพ ความชื่นชมต่อแฟนๆบอลโลก,กาตาร์ ที่แสดงความรักต่อปาเลสไตน์และอัลอักศอ
.
AJArabic รายงาน อิคริมา ซาบรี นักเทศน์ประจำมัสยิดอัล-อักศอ กล่าวว่า ขอขอบคุณการทำให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลเป็นปกติได้ระเหยหายไปและความล้มเหลวได้ปรากฏขึ้น และชาวอาหรับ ชาวมุสลิม และผู้คนทั่วโลกได้แสดงความศรัทธาและความรักที่มีต่ออัลอักศอ-ปาเลสไตน์และสาเหตุของปาเลสไตน์(ที่อิสราเอลกดขี่)ในเวทีบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์
.
3 ธันวาคม 65
AJArabic
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ