skip to Main Content

WORLD : นักเรียนหญิง 100 คนจากจังหวัด Balkh ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน ได้เรียนหลักสูตรคัมภีร์กุรอานและหะดีษจนสำเร็จ มีผู้ปกครองและครูจำนวนมากเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของพวกเธอ
.
afghanurdu
alemara_ar
.
#ขุนคมคำ

นักเรียนหญิง 100 คนจากจังหวัด Balkh ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน ได้เรียนหลักสูตรคัมภีร์กุรอานและหะดีษจนสำเร็จ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ