skip to Main Content

นักโทษเอมิเรตส์ได้รับอภัยโทษ 803 รายเนื่องในวันอีดิลอัฎหา

ชัยคฺเคาะลีฟะฮฺ บิน ซายิด อาล นะฮฺยาน ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนักโทษ 803 รายจากความผิดที่หลากหลายเนื่องในวันอีดิลอัฎหา ฮ.ศ.1438

ชัยคฺเคาะลีฟะฮฺสัญญาว่าจะชำระหนี้สินให้แก่นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวเหล่านี้

การอภัยโทษเกิดขึ้นภายใต้กรอบความกระตือรือร้นของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และบรรเทาความทุกข์ทรมานของครอบครัวนักโทษเหล่านี้

ที่มา : KhaleejTimes

นักโทษเอมิเรตส์ได้รับอภัยโทษ 803 รายเนื่องในวันอีดิลอัฎหา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ